Wpływ nieprawidłowej konstrukcji budynków na zdrowie.

next
previous
close
Problemy zdrowotne związane z przebywaniem w budynkach stają się tak powszechne, że ukuto dla nich nowy termin: Sick Building Syndrome, czyli Syndrom Chorego Budynku.

Nieprawidłowo wykonana izolacja elementów konstrukcyjnych budynku niesie ze sobą liczne konsekwencje dla użytkownika. W Polsce aż 17, 6 % * społeczeństwa ma problem z warunkami mieszkaniowymi, wynikający z przeciekającego dachu, mokrych fundamentów i wilgoci w domu. Niedociągnięcia w konstrukcji stwarzają również idealne warunki do pojawienia się pleśni i grzybów wewnątrz budynku.

Błędy konstrukcyjne przyczyną powstawania grzybów

Temperatura i wilgotność w największym stopniu wpływają na powstawanie grzybów. Innymi czynnikami są światło, ciśnienie hydrostatyczne, promieniowanie oraz kwasowość i zasadowość środowiska.
Pleśń i grzyb wydzielają toksyczne chemikalia - mykotoksyny, które mogą być powodem poważnych problemów zdrowotnych, takich jak astma, dysfunkcja nerek, bezsenność, drętwienie kończyn i wiele innych, w najgorszym wypadku może stać się przyczyną raka u osób z osłabionym układam immunologicznym. 

Około 8 milionów Polaków jest zagrożonych mykotoksynami i alergenami wydzielanymi przez grzyby pleśniowe [2].
 
„Warunki, które zachęcają grzyby do wzrostu to wilgotność względna powietrza powyżej 60%, wytwarzanie się na powierzchniach ścian i okien wilgotnej powłoki lub pary i dodatnie temperatury. Powierzchnie wilgotnieją wówczas, gdy stworzy się warunki do osiągnięcia temperatury punktu rosy. Dzieje się tak dlatego, że na skutek niedostatecznej izolacji przegród budowlanych, niska temperatura panująca na zewnątrz przenika do wewnętrznych elementów przegrody. Jeżeli wnętrze pomieszczenia jest intensywnie ogrzewane, wówczas dochodzi do skraplania wilgoci na tych powierzchniach i tworzy się tym samym doskonały klimat do rozwoju grzybów.” [1]
Nieprawidłowa konstrukcja budynku jest najczęstszą przyczyną zagrzybienia pomieszczeń. Już przy projektowaniu budynku należy uwzględnić wpływ czynników zewnętrznych na materiały budowlane, o wadze tego problemu świadczy rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, poświęcił temu zagadnieniu osobny rozdział zatytułowany „Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną”. [1]

Błędy konstrukcyjne sprzyjające powstawaniu grzyba


Na każdym etapie budowy powinno się posiadać odpowiednią wiedzę, aby uniknąć błędów prowadzących do powstawania zawilgoceń, grzybów i pleśni, takich jak:
  • zła grubość oraz nieciągłość izolacji, lub zamknięcie wody technologicznej, które powodują penetrację ujemnych temperatur i wilgoci do części pod ociepleniem, a co za tym idzie, do wnętrza budynku,
  • niewłaściwa kolejność, a przede wszystkim niestaranność wykonania, które mogą wiązać się z pojawieniem się zawilgocenia i wykwitów pleśni,
  • odwrócona kolejność wykonania wylewki i warstwy izolacyjnej ściany,
  • źle wyizolowany dach, który niesie ze sobą ogromne starty energii, gdyż ciepło unosi się do góry,
  • niestaranne wykonanie prac przy montażu stolarki okiennej.
I wiele innych błędów, o których więcej w zakładce „Wszystkie rozwiązania”.


Błędy konstrukcyjne a temperatura wewnątrz budynku

Niewłaściwe wykonanie izolacji elementów konstrukcyjnych budynku lub jej brak prowadzi do znacznego zwiększenie jego energochłonności, co w konsekwencji oznacza większe koszty ogrzania budynku lub w wypadku ograniczonego budżetu, znaczne wahania temperatury. Takie wahania (znaczny spadek w zimie oraz wysokie temperatury w lecie) negatywnie wpływają na zdrowie zwłaszcza osób starszych i dzieci.


Bibliografia

[1] W. Mniszek, J. Rogoziński: Wady konstrukcyjne budynków przyczyną zagrzybienia pomieszczeń, w: Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach nr 1(3)2007, s. 31-44
[2]  J.S. Pastuszka, D.O. Lis, A. Wlazło, B. Łudzeń-Izbińska: Badanie narażenia na bioaerozole bakteryjne i grzybowe w środowisku mieszkalnym w warunkach Polski, Praca Statutowa Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, 2001–2004.
[3] A. Stępniak, A. Tomaszewska,  Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna.
[4] United States Environmental Protection Agency: Indoor Air Facts No. 4. Sick Building Syndrom, artykuł dostępny na stronie internetowej: http://www.epa.gov/iaq/pdfs/sick_building_factsheet.pdf [dostęp z dnia 08.11.2013]