Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy projektowaniu i wykonawstwie budynków

next
previous
close

Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy projektowaniu i wykonawstwie budynkówPodstawową przyczyną dużego zużycia energii w domach są straty ciepła. Głównym tego powodem jest fakt, że większość budynków w Polsce jest niedostatecznie zabezpieczona przed utratą ciepła z pomieszczeń. Niejasny stan prawny, zaszłości historyczne oraz brak wiedzy projektantów związanej z zagadnieniami prawidłowego projektowania energetycznym budynków spowodował, że duża część istniejących obiektów ma bardzo niskie parametry izolacyjności.

Szacunkowe straty ciepła w budynku mieszkalnym przez powłoki zewnętrzne.

 

 

Przykładowa struktura zużycia energii w budynkach mieszkalnych.

 Spore straty ciepła spowodowane są również jego ucieczką przez okna, które oprócz niskiej jakości termicznej są często nieszczelne. Drugą ważną przyczyną wysokiego zużycia energii jest niska sprawność instalacji grzewczych oraz przestarzałość techniczna źródeł ciepła. W źle izolowanych budynkach, wyposażonych w zużyte i niesprawne instalacje, pomieszczenia mogą być niedogrzane, pomimo bardzo dużego zużycia energii i ponoszenia wysokich kosztów.

Jak zmienić budynek w celu poprawienia jego właściwości energetycznych?

Szczegółowa analiza koniecznych zmian w budynku wymaga pracy specjalisty. Poniżej Proponujemy Państwu zapoznanie się z podstawowymi wytycznymi, które należy brać pod uwagę planując remont energetyczny budynku.

 

 

Ocieplanie ścian, dachów i stropodachów oraz stropów nad nieogrzewanymi piwnicami i podłóg na gruncie


 

Racjonalna grubość izolacji cieplnej głównych przegród budowlanych ze styropianu lub wełny mineralnej powinna być określona w audycie energetycznym. Dla typowego budynku grubości okładzin z materiałów termoizolacyjnych są następujące:

  • w ścianach zewnętrznych: 12-20 cm,
  • w stropodachu lub stropie pod nieogrzewanym poddaszem: 16-30 cm,
  • w stropodachach nad nieogrzewaną piwnicą lub w podłodze na gruncie: 8-12 cm.

 

  

 

Wymiana lub remont okien i drzwi


 

Okna są elementami budynku, przez które ucieka zwykle od 15-25% dostarczanej energii cieplnej, a w przypadku złego ich stanu znacznie więcej. Jest wiele sposobów ograniczania tych strat, przykładowe to:

  • zmniejszenie wielkości okien,
  • dodanie dodatkowej szyby,
  • dodanie dodatkowych uszczelnień,
  • zastosowanie specjalnych gatunków szkła,
  • wprowadzenie zasłon,
  • zastosowanie żaluzji i okiennic.

 

 

 

 

Modernizacja lub wymiana instalacji grzewczej


 

Projekt, jakość i wykonanie instalacji ogrzewania mają podstawowy wpływ na zużycie energii w domu. Wszystkie etapy konstruowania instalacji grzewczej powinny doprowadzić do największej możliwej jej sprawności. Ważnym jest aby modernizację systemu grzewczego w budynku przeprowadzać kompleksowo, ponieważ wycinkowe usprawnienia mogą przynieść bardzo małe oszczędności przy stosunkowo wysokich kosztach instalacji.

 

 

 

 


Modernizacja lub wymiana źródła ciepła oraz zainstalowanie automatyki sterującej


 


Nie ma konieczności utrzymywania stałej temperatury w budynku przez całą dobę. Nowoczesne systemy grzewcze można wyposażyć w programator, który może realizować np. tzw. grzanie komfortowe (gdy domownicy są w domu) lub grzanie oszczędnościowe (domownicy poza domem). Należy pamiętać, że każda zmiana temperatury o 1stopień C powoduje zmianę zużycia energii o ok. 7%.

 

Okazuje się więc, że właściwe korzystanie z urządzeń regulacyjnych może skutkować znacznym zmniejszenie zużycia energii. Urządzenia regulacyjne mogą być bardzo różne. Najprostszym jest to zwykły termostat, którym nastawiamy pożądaną przez nas temperaturę. Obecnie jednak stosuje się bardziej zaawansowane urządzenie regulacyjne np. sterownik elektroniczny, który posiada wbudowany układ termostatyczny oraz wyposażony jest w elektronikę umożliwiającą regulację temperatury zgodnie z zaplanowanym wcześniej cyklem korzystania z instalacji grzewczej (np. programowanie dzienne, tygodniowe itp.). Najnowocześniejsze modele tych urządzeń są przystosowane do współpracy w systemach tzw. inteligentnego budynku.