Połączenie ściany fundamentowej (piwnicznej) ze ścianą zewnętrzną budynku i płytą trasu ziemnego tarasową w obszarze styku ściany i tarasu.

next
previous
close